Over Kerberus

Kerberus is een van de grootste en zeker een van de meest actieve studentenverenigingen van Diepenbeek.
Zoals je al hebt vernomen, is het de fijnste studentenvereniging van Diepenbeek en omstreken. Ook organiseren we wekelijks tal van activiteiten die varieren van grote Fitlinkfuiven tot kleinere fuiven, van fakbars in het Stiemerke tot cultuur- en sportactiviteiten, cantussen en nog zoveel meer! En als dit zelfs niet genoeg is kan je ook naar onze jobbeurs komen waar je oog in oog kan komen te staan met je misschien wel toekomstige werkgever!

Lustrum TD :: Sensation Wit :: Powered By Jupiler

ABVG en Kerberus slaan de handen in elkaar voor een sensationeel feestje!

Suit Up TD :: Powered By Jupiler

De chiqueste TD van Diepenbeek!! Het feestje dat in teken staat van kostuums, kleedjes & cava!

Voetbalcompetitie

Ook dit jaar weer houdt Kerberus een voetbalcompetitie!

Kerberus Lied

 • Waar in 't Diepenbeeks heideland
 • 't KHLIMerslied weerklinkt
 • En de brede Demerstroom
 • door de vlakte vloeit,
 • zijn studenten vrij en blij
 • als Kerberus troont.

 • Daar is mijn studentenland
 • Diepenbeeks dierbaar oord (bis)

 • Waar ook ieder goed student
 • steeds een liefje vindt
 • en ook elk Kerberuslid
 • vaak zn pintje drinkt.
 • Waar de toon der docenten klinkt
 • voor ieder Technoloog.

 • Daar is mijn studentenland
 • Diepenbeeks dierbaar oord (bis)


Cerberus Dier Mythe

Het onstaan van Kerberus

Ergens begin 1975 werden diploma's ingenieur in Europa geharmoniseerd en onstond de opleiding "Industrieel Ingenieur - 4 jaar" in plaats van 'Technisch Ingenieur' dat tot dan toe 3 jaar zwoegen was. Ook op de nieuwe KIHL werd deze opleiding in het lessenpakket opgenomen. De KIHL was in die tijd een samenraapsel van 3 scholen en locaties: Theorie-lessen op de 7de en 8de etage van de TT-torens in Hasselt praktijk EM in de lokalen van de technische school aan de andere kant van Hasselt praktijk Chemie in Sint-Truiden.
Omdat elk zichzelf-respecterend departement een studentenvereniging met zich verbonden heeft, werd besloten ook voor deze opleiding een vereniging op te richten. Ematec (technische ingenieurs) en Sarchinium (graduaten scheikunde te Velm), werden in 1978 opgedoekt en hieruit verrees Kerberus, de naam en het logo (de hond met de drie koppen) verwezen naar de 3 scholen. Als kleuren werden blauw en geel gekozen. Onder toezicht van toenmalig directeur Pater Bollen kreeg Kerberus lokaal 69 toegewezen als studentenlokaal. In dit lokaal zijn menig beroemde/beruchte feestjes en cantussen gehouden, maar met de verhuis naar de nieuwe lokalen in Diepenbeek kwam dit tot een eind. Natuurlijk staat Kerberus Diepenbeek nog altijd garant voor een dik feestje!

Bekijk onze activiteiten